Cities for People

Cities for People

نویسنده: Jan Gehl

موضوع: بهبود شهرها، چالش های شهری آینده

ناشر: Island Press

تاریخ انتشار: 2010

تعداد صفحات: 288 صفحه

بیش از چهل سال است که یان گِل بر اساس تحقیقات خود، محیط های شهری در سراسر جهان را به روش هایی که مردم واقعاً از آنها استفاده می کنند یا می توانند از فضاهای محل زندگی و کار خود استفاده کنند، تبدیل کرده است.

در این کتاب انقلابی، بیش از چهل سال است که Gehl کمک کرده است تا بر اساس تحقیقات خود، محیط های شهری در سراسر جهان را به روش هایی که مردم واقعاً از آنها استفاده می کنند یا می توانند از فضاهای محل زندگی و کار خود استفاده کنند، تبدیل کند. در این کتاب انقلابی، Gehl آخرین اثر خود را در زمینه ایجاد (یا بازآفرینی) مناظر شهری در مقیاس انسانی ارائه داده است. او روش ها و ابزاری را که برای تغییر شکل مناظر غیرقابل اجرا در منظره هایی که به اعتقاد آنها باید وجود داشته باشد، به وضوح توضیح می دهد: شهرهایی برای مردم.

با در نظر گرفتن تغییر جمعیت و تغییر سبک زندگی، گهل بر چهار مسئله انسانی تأکید می کند که آنها را برای برنامه ریزی موفق شهر ضروری می داند. وی چگونگی توسعه شهرهای پر جنب و جوش، ایمن، پایدار و سالم را توضیح می دهد. تمرکز بر روی این مسائل باعث می شود که گهل به فکر بزرگترین شهر در مقیاس بسیار کوچک باشد. از نظر گهل، منظر شهری باید از طریق پنج حس انسانی در نظر گرفته شود و نه در سرعت سوار شدن بر اتومبیل یا اتوبوس یا قطار، بلکه در سرعت راه رفتن تجربه شود. وی معتقد است که این دیدگاه در مقیاس کوچک در پروژه های معاصر بسیار غفلت می شود.

در فصل آخر، گهل خواستار برنامه ریزی شهر در مقیاس انسانی در شهرهایی با رشد سریع و در کشورهای در حال توسعه است. "جعبه ابزاری" که نشان دهنده اصول اصلی، مرور کلی روش ها و لیست های کلمات کلیدی است، نتیجه گیری این کتاب است.این کتاب به طور گسترده با بیش از 700 عکس و نقاشی از نمونه کارهای گهل در سراسر جهان نشان داده شده است.

او آخرین اثر خود را در زمینه ایجاد (یا بازآفرینی) مناظر شهری در مقیاس انسانی ارائه داده است. نویسنده این کتاب، روش ها و ابزاری را که برای تغییر شکل مناظر غیرقابل اجرا در منظره هایی که به اعتقاد آنها باید باشد، به وضوح توضیح می دهد: شهرهایی برای مردم.

درباره نویسنده
جان گهل دانمارکی؛ معمار و مشاور طراحی شهری مستقر در کپنهاگ است که فعالیت حرفه ای او بر روی بهبود کیفیت زندگی شهری با جهت گیری مجدد طراحی شهر به سمت عابر پیاده و دوچرخه سوار متمرکز شده است. وی شریک بنیانگذار Gehl Architects است.

سایر آثار
Life Between Buildings
How to Study Public Life

نمونه سایت های تهیه کتاب
Amazon