شهر امروز

شهر امروز

نویسنده: گی بورژل

موضوع: اقتصاد شهری، جامعه‌ شناسی شهری، شهرداری

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1377

تعداد صفحات: 200

معرفی کتاب
در کتاب حاضر، مولف تحت عنوان چهار سوال، مسائل اساسی شهر را بررسی می‌کند. این سوالات عبارت‌ند از :چه نوع سازمان اجتماعی و سیاسی چهره شهرهای امروز را ترسیم می‌کند؟ بر چه اساسی شهرها هم محرک و هم جهت‌ دهنده تحولات معاصر هستند؟ امروزه چه فضاهایی با چه مقیاس‌هایی از تجمعات زندگی شهری در جهان دستخوش دگرگونی شده‌ اند؟ آیا رفتار مبتنی بر آزادی و اختیار عمل در طرح عمران و آمایش سرزمین یا جلوه‌ های معماری، ضرورت‌های اخلاقی هستند یا زیبایی‌ شناختی؟ آیا نمادهای ساده از تحولات جامعه شهری به حساب می‌آیند؟

درباره نویسنده
گی بورژل؛ استاد دانشگاه پاریس ایکس است.

سایر آثار
مداخله در سیاست شهری جدید
شهر

نمونه سایت های تهیه کتاب
گیسوم
فروشگاه کتاب پرهام