Landscape as Urbanism: A General Theory

Landscape as Urbanism: A General Theory

نویسنده: Charles Waldheim

موضوع: چشم انداز شهری 

ناشر: ‎Princeton University Press

تاریخ انتشار: 2016

تعداد صفحات: ‎ 216صفحه

به طور معمول، شهرسازی و چشم انداز را در تقابل با یکدیگر قرار می دهند یا به شکل عمومی، چشم انداز را صرفاً باعث رهایی موقت از زندگی شهری به شکل ساختمان ها و زیرساخت ها می دانند. با توجه به اینکه این موضوع تا حدی ناشی از نگرانی های زیست محیطی است، چشم انداز به تازگی به عنوان یک الگو و رسانه برای شهر در نظر گرفته شده است. بعضی از نظریه پردازان استدلال می کنند که معماران چشم اندازها، شهرنشینان عصر ما هستند. در چشم انداز به عنوان شهرسازی، یکی از پیشگامان این زمینه، موردی قدرتمند برای تجدید نظر در شهر از منظر ارائه می دهد.

چارلز والدهیم ریشه های چشم انداز را به عنوان نوعی شهرنشینی از ریشه های آن در دوران رنسانس تا قرن بیستم، دنبال می کند. برآمده از فرهنگ معماری پیشرو و محیط گرایی عامه پسند، این مفهوم با اختراع معماری چشم انداز در قرن نوزدهم به عنوان "هنر جدیدی" که متضمن آشتی طراحی شهر صنعتی با شرایط بوم شناختی و اجتماعی آن است، بیشتر شناخته شد. در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، با تغییر برنامه ریزی شهری از طراحی به علوم اجتماعی و متعهد شدن طراحی شهری به الگوهای سنتی شهرسازی، شهرسازی چشم انداز پدید آمد تا خلاء اصلی پروژه شهری معاصر را پر کند.

Landscape as Urbanism به طور سخاوتمندانه ای آثار طراحان مختلف از سراسر جهان از لودویگ هیلبرزایم، آندره برانزی و فرانک لوید رایت گرفته تا جیمز کرنر، آدریان گئوز و مایکل ون والنبرگ را بررسی می کند. در نتیجه، این کتاب، گزارش قطعی یک حوزه در حال ظهور است که احتمالاً بر طراحی شهرها در دهه های آینده تأثیر می گذارد.

درباره نویسنده
چارلز والدهیم؛ استاد جان ایروینگ و استاد معماری چشم انداز در دانشکده کارشناسی ارشد طراحی دانشگاه هاروارد است. او نویسنده کتاب Constructed Ground، ویراستار کتاب The Landscape Urbanism Reader and Case: Lafayette Park Detroit و مدیر کتاب Stalking Detroit و Composite Landscapes و ... است.

سایر آثار
Sustaining Cities
Cartographic Grounds
Is Landscape....?

نمونه سایت های تهیه کتاب
Amazon