شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند در سال 1310 در محل ساختمان جنب مقبره حکیم‌ نزاری بیرجند، تحت عنوان بلدیه تأسیس گردید. اولین شهردار بیرجند آقای افشار و تعداد پرسنل شهرداری در بدو تأسیس حدود 12 نفر بود که امورات مختلف شهر را عهده‌ دار بودند.

از سال 1337، شهرداری بیرجند به ساختمان واقع در خیابان شهدا (باغ ملی قدیم) منتقل گردید و در سال 1364 نیز به محل فعلی آن، واقع در حاشیه میدان ابوذر انتقال یافت. در این مدت تعداد 26 نفر به سمت شهرداری بیرجند منصوب گردیده‌ اند که از این تعداد، 13 نفر قبل از پیروزی انقلاب و 13 نفر بعد از پیروزی انقلاب، مسئولیت اداره شهرداری را بر عهده داشته‌ اند.
(برای آشنایی با شهر بیرجند کلیک کنید.)

اسامی شهرداران بیرجند از ابتدا
افشار 1316 – 1310
اعلم 1318 – 1316
خزیمه1322 – 1318
لطفی 1325 – 1322
انوری 1326 – 1325
محمودی1327 - 1326
محقق 1328 – 1327
محمد رضا رخشانی 1346 – 1328
علی قاسمی 1347 – 1346
غلامرضا کاشانی 1349 – 1347
کاظم غنی 1353 – 1350
هاشم شالچیان 1356 – 1353
احمد علی شهابینتاج 1357 – 1356
غلامرضا صمدی 1359 – 1358
محمد عبدالرزاق نژاد1361 – 1359
یارعلی رئیسی 1363 – 1362
قربانعلی جعفری 13651363-
علی ربیعی 1366 – 1365
احمد عیسی پور 1372 – 1366
محمد حسین بشیری زاده 1378 – 1372
همایون نخعی نژاد  1384-1378
حسین رادنیا 1386-1384
محمود محسن زاده 1386 -1388
جواد وحدتی فرد 1391-1389
دکتر عباسعلی مدیح 1396-1391
دکتر محمدعلی جاوید 1396

منبع
سایت شهرداری بیرجند