شهرداری چابهار

شهرداری چابهار در بلوار امام خمینی واقع شده است و شهردار فعلی آن، محمد یونس حقانی است.

مشخصات فردي شهردار                                                                         
نام ونام خانوادگي: محمد یونس حقانی
تاريخ تولد: 1363
محل تولد: کنارک
سنوات خدمت مدیریتی:  چهار سال
کادر وزارت کشور: قراردادی
نوع تحصيلات: غیر حوزوی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی دانشگاهی: مدیریت امور شهری
سوابق شغلي و مديريتي: 
1. شهردار کنارک
3 سال 
93/10/01
96/09/26
2. شهردار چابهار
6 ماه
96/09/26
تاکنون
(برای آشنایی با شهر چابهار کلیک کنید.)

اسامی شهرداران چابهار
1. جمعه اسلامي
2. علم مباركي
3. عبدالستار سعيدي
4. عبدالكريم سعيدي
2 /5 /1355
5. احمد جهانشاهي
1359/8/1
3 /3 /1360
6. عزت اله خليفه سليما نلو
1360/6/1
1362/7/11
7. مهدي جلالي
1363/1/15
1363/10/3
8. اسحق گلوي
1363/11/23
1364/2/29
9. حسين ميرزاده
1364/7/27
1 / 3 /1365
10. احمد كرباسي
1365/3/15
30/2 /1370
11. روح اله احمدلو
1370/3/1
1371/8/20
12. مصطفي ورد
1371/10/13
4 /4 /1373
13. ميرمحمد غراوي
5 /4 /1373
23/1 /1376
14. غلامرضا جواد پور
1376/1/24
13/2 /1378
15. محمد يعقوب شجاعي
1378/7/1
14/4 /1382
16. حميد اله بليده
1382/4/14
1392/10/12
 17. دادکریم بلوج
1392/010/22
 1396/05/31
18. محمد یونس حقانی
1396/09/29
تاکنون ادامه دارد

منبع
شهرداری چابهار