شهرداری گنبد کاووس

گنبد کاووس جزو اولین شهرهای ایران است که در آن شهرداری قدمت درازی دارد. این شهر امروزه از شهرهای زیبا و دیدنی استان گلستان محسوب می‌شود. (برای آشنایی با شهر گنبد کاووس کلیک کنید.)

اسامی شهرداران گنبد کاووس
1. عاطفی
2. قره جه سیدی
3. دکتر هاشمیان
4. موسی آروند
5. منوچهر بهزادی
6. هادی رضایی
7. حسن شریعتی
8. رضا اخیانی
9. عبدالحکیم مرجانی
10. عباسعلی شاهرودی
11. عباس آمنین
12. حسین محسنی
13. غلامرضا نوغانی
14. رحیمعلی پارسائی
15. حسین صادقلو
16. غلامعلی هزار جریبی
17. محمد خدا یوسفی
18. جنگی رئیسی اردلی
19. نعمت اله احمدی
20. محمد نیازی
21. محمد خدا یوسفی
22. سید منصور باقری رامیانی
23. عبدالمجید قزلجه
24. منصور طعنه گنبدی

منبع
شهرداری گنبد کاووس