شهرداری رفسنجان

پیشینه تاریخی شهرداری رفسنجان به بیش از ۷۰ سال پیش بر می گردد. این شهرداری بین سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵ ه.ش تاسیس شده است، ولی از سال ۱۳۲۲ ه.ش به طور رسمی شروع به کار کرد و فعالیت خود را جهت رفع کمبودهای شهر آغاز کرد. (برای آشنایی با شهر رفسنجان کلیک کنید.)

در ابتدا چون شهرداری ساختمان مستقلی نداشت و زیرمجموعه فرمانداری محسوب می شد، لذا معمولاً شخصی از فرمانداری مسئولیت انجام امور شهرداری را بر عهده می گرفت. از مشخصات سرپرستان و یا شهرداران اولیه شهرداری رفسنجان اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی اولین شهردار رسمی رفسنجان به موجب حکم وزارت کشور در سال۱۳۲۲ هجری شمسی آقای محمد علی رهنما بود.

ساختمان قدیمی شهرداری واقع در خیابان حافظ در زمینی به وسعت ۸۱۴۰ متر مربع ساخته شده که قدمت زیادی دارد و در آغاز تاسیس فقط از چند اتاق خشتی تشکیل شده بود و در سالهای بعد کم کم اتاق ها و ساختمانهایی در محل شهرداری ساخته و این مجموعه گسترده تر گردید. قسمت اعظم این ساختمان بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ ه.ش ساخته شده است.

به دلیل کمبود جا و گسترش قسمت های مختلف شهرداری علاوه بر ساختمان قدیمی، ساختمان جدیدی به مجموعه قبلی اضافه گردید. ساختمان جدید شهرداری با مساحت ۵۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۲۴۰۰ متر مربع در سالهای ۱۳۷۵-۱۳۷۴ کلنگ احداث آن به زمین خورد اما بنا به علل گوناگون سالها همانطور رها شد و اما سرانجام بعد از ۱۲ سال با وجود همه کمبودها و با پیگیری های مداوم و فراوان شهردار محترم وقت، آقای علی اکبر پورمحمدی، در مدت ۱۴ ماه در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ تکمیل و در بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۸۷ با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

همانطور که گفته شد قسمت های مختلف ساختمان شهرداری در طول سال های گوناگون ساخته شده که در این راستا نباید از نقش استادها و بناهای ماهر و پر تلاش که در شرایط سخت و طاقت فرسا و در گرما و سرما با دستان پینه بسته به بنایی مشغول بودند، غافل ماند. از جمله این افراد زحمتکش می توان استاد محمد طاهری را نام برد که یکی از بناهای معروف شهر می باشد و در ساختن قسمت های مختلفی از ساختمان قدیمی شهرداری نقش بسزایی داشته است.

اسامی شهرداران رفسنجان
محمد علی رهنما
۱۳۳۲ –  ۱۳۲۲
جنانی- بنی اقبال
۱۳۳۴- ۱۳۳۲
ملک زاده(سرپرست)
۱۳۳۵- ۱۳۳۴
علی اصغر طاهری
۱۳۳۶- ۱۳۳۵
محمد محمدی
۱۳۴۰-۱۳۳۶
مجید حبیب زاده (سرپرست)
۱۳۴۰
عمرانی
۱۳۴۲-۱۳۴۱
فالی (سرپرست)
۱۳۴۲
مهندس احمدی
۱۳۴۳
حاجی دائی (سرپرست)
۱۳۴۳
مهدی عدل
۱۳۴۴-۱۳۴۳
احمد وزیری
۱۳۴۵-۱۳۴۴
منصور امیری لاری
۱۳۴۵
جلیل غفاری
۱۳۴۶-۱۳۴۵
مهدی نصری (سرپرست)
۱۳۴۶
سید حسن طباطبائی
۱۳۴۶
نصری (سرپرست)
۱۳۴۷-۱۳۴۶
یوسف چوبک
۱۳۴۹-۱۳۴۷
امیرحسین محسنی
۱۳۵۲-۱۳۴۹
نبوی زاده (سرپرست)
۱۳۵۲
مهندس ناصرپور شجاعی
۱۳۵۵-۱۳۵۲
سید رضا میرمطهری (سرپرست)
۱۳۵۵
علی مسیحا
۱۳۵۷-۱۳۵۵
عبدالمهدی انصاری
۱۳۶۱-۱۳۵۷ 

بعد از انقلاب
محمود نوری
۱۳۶۴-۱۳۶۱
حمید میرحبیبی (سرپرست)
۱۳۶۴
ابوالقاسم خلعتبری
۱۳۶۷-۱۳۶۴
حمید رحیمی (سرپرست)
۱۳۶۸-۱۳۶۷
حسین ملاحسینی
۱۳۶۹-۱۳۶۸
حمید رحیمی
۱۳۷۲-۱۳۶۹
محمد حسین میرزایی
۱۳۷۵-۱۳۷۲
حسن افسری
۱۳۷۷-۱۳۷۵
سید علاء الدین موسوی
۱۳۷۹-۱۳۷۷
حسین پاکزاد
۱۳۸۰-۱۳۷۹
محمد نیکزاد
۱۳۸۲-۱۳۸۱
امیر محسنی
۱۳۸۳-۱۳۸۲
محمود امیری کیا (سرپرست)
۱۳۸۳
علی بهشتی پور
۱۳۸۶-۱۳۸۳
علی اکبر پورمحمدی
۱۳۹۱-۱۳۸۶
محمد رضا حسینی
۱۳۹۲ – ۱۳۹۱
حسین میرزایی (سرپرست)
۱۳۹۲
علی اکبر پورمحمدی
۱۳۹۲-۱۳۹۶
محمد مختاری (سرپرست)
۱۳۹۶
محمدرضا عظیمی زاده
۱۳۹۶

منبع
شهرداری رفسنجان