شهرداری یزد

شهرداری یزد، موسسه عمومی غیردولتی است که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی با نام بلدیه یزد، تأسیس شد و مدیریت شهری شهر یزد را به عهده دارد. مسئولیت مدیریت این سازمان با شهردار یزد است. شهرداری یزد، شامل مناطق شهری یزد ۵ منطقه است که مدیریت هر منطقه به عهده مدیر آن منطقه است که توسط شهردار یزد انتخاب می‌شود.
(برای آشنایی با شهر یزد کلیک کنید.)

تاریخچه
اداره شهر یزد از سال ۱۳۱۰ به بلدیه واگذار شد که ارمغان ناصرالدین شاه قاجار از فرنگ به ایران بوده و پایه گذار آن سیدضیاء الدین طباطبایی وزیر احمد شاه بوده است. این ساختمان در قسمت حکومتی آن دوره یعنی استانداری قدیم در خیابان استانداری، که نام دیگر آن قلعه بوده، شروع به فعالیت می کند. سپس به ترتیب به مکان های دیگر، طبقه اول مسافرخانه اطمینان واقع در خیابان امام خمینی و مجددا به حکومتی یا قلعه انتقال یافته است. سپس به مکان های زیر تغییر مکان داده است:
− ساختمان سپاه دانش واقع در میدان شهید بهشتی جنب پاساژ فکری.
− ساختمان سینما ایران.
− منزل حاجی میرزا خالق (معروف به میرزا علی محمد حسینی) روبروی اورژانس قبلی
− شهرداری مرکز واقع در میدان آزادی

عملکرد شهرداری در بدو تأسیس
فعالیت شهرداری بیشتر در حد تعیین نرخ و خدمات شهری بوده است. شهرداری بوسیله دو گاری و دو اسب به تنظیف شهر اقدام می کرد. تعدادی سقا که آب را از حوض منازل اشخاص و یا از چاه چهل گز و در اواخر به وسیله حوضچه هایی که نسبت به ساخت آن اقدام و آب آنرا از چشمه تغذیه می نمودند، کوچه های اصلی شهر را آب پاشی می کردند و این کار تا سال ۱۳۲۳ ادامه داشته است.

بودجه شهرداری
بودجه شهرداری در درجه اول از طریق فرمانداری تنظیم می شد، سپس با تشکیل اولین شورای شهر که در سال ۱۳۱۷ بود، توسط شورا تهیه و تنظیم می گردید.
جهت اعلام تعیین نرخ، یک نفر بنام جوان سقا که احتمالا جنب مسجد ملااسماعیل مغازه ای داشته و صدای رسایی هم داشته، به صورت افتخاری نرخ ها را در بازار اعلام می کرده است.

شهرداران سابق یزد
− مرحوم اسکندر اصلانی
− محمدعلی وحدتی
− علی اکبر فرشی
− محمدحسن خورشیدنام
− سیدحسین اعلایی
− محمدمهدی شرافت
− سیدعلی اکبر آرامون
− مرتضی شایق
− سیدعلی اکبر میروکیلی
− محمدرضا عظیمی زاده

منبع
سایت شهرداری یزد
ویکی پدیا