اینفوگرافیک چه کسی مجوز ساخت برج ها را می دهد؟

نقشه توسعه عمودی شهرها از طریق استانداران به همه شهرداران ابلاغ می شود. با تصویب شورای‌ عالی شهرسازی، برج‌سازی در شهرها، مشمول رعایت مراحل سه‌ گانه از سوی شهرداری‌ها و مالک متقاضی بلندمرتبه‌ سازی می‌شود. شهرداران ابتدا باید «نیاز شهر» و «وجود تقاضا» برای برج‌سازی را اثبات و سپس پهنه‌ های مجاز و مناطق ممنوع را تعیین کنند. در مرحله سوم، اجرای ضوابط واحد برای صدور مجوز، الزامی است. همچنین «گارانتی بهره‌ برداری از برج»، شرط صدور پروانه است.

اینفوگرافی زیر، مجوزهای مربوط به برج های تهران را نشان می دهد.

منبع
اینفونگاره