اینفوگرافی جزئیات طرح ساماندهی تابلوهای راهنمای شهری

شهرداری تهران در طرحی، به همه معابر بزرگراهی و شریانی کشور، یک کد منحصر به‌ فرد اختصاص داد. تا دو سال گذشته، فاز اول طرح اجرا شد و قرار است در آینده، تمام معابر شهری پایتخت با این کدها شناسایی شوند. در این اینفوگرافی به برخی از مهمترین جزئیات این طرح، اشاره شده است.

منبع
ایسنا