اینفوگرافیک بهترین شهرهای جهان برای حمل و نقل عمومی

مطابق با گزارش سازمان ملل، تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ۴۳ کلان شهر با بیش از ۱۰ میلیون جمعیت روی سیاره زمین وجود خواهند داشت، بنابراین در صورتی که موضوع حمل و نقل عمومی در یک کلان شهر، مورد بررسی و رسیدگی قرار نگیرد و مدرنیزه نشود، دسترسی به مقاصد مورد نظر شهروندان بسیار دشوار خواهد شد.

در حال حاضر بعضی شهرهای دنیا دارای سیستم حمل و نقل مناسبی هستند، به طوری که استفاده از این خدمات رضایت کامل شهروندان را به همراه داشته است. در اینفوگرافی زیر با برخی از این شهرها به نقل از ایمنا آشنا می شوید.