اینفوگرافی کم استرس ترین و پر استرس ترین شهرهای جهان

مراجع معتبر آماری به صورت سالیانه رتبه بندی های مختلفی را برای شهرها و کشورهای مختلف ارائه می دهند. اینفوگرافی زیر، کم استرس ترین و پر استرس ترین شهرهای جهان را براساس عواملی مانند بیکاری، ترافیک، بدهکاری، امنیت، آلودگی و... طبقه بندی کرده است.

منبع
پارسینه