اینفوگرافیک وضعیت توسعه حمل‌ و نقل کشور از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰

آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۲ تا هدف‌گذاری سال ۱۴۰۰، حمل و نقل جاده‌ ای بین ۳۵ تا ۳۹ درصد، حمل و نقل دریایی ۵۰ درصد و حمل و نقل ریلی کشور ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. در اینفوگرافی پیش رو، وضعیت توسعه حمل و نقل کشور را طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ خواهید دید.

منبع
ایسنا