اینفوگرافی کاهش هزینه ساخت راه روستایی در کشور

براساس طرح سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با عنوان طرح ابرار، هزینه ساخت هر کیلومتر راه روستایی، به طور متوسط در سال 1398 از یک میلیارد تومن به دویست میلیون تومان کاهش یافت. ابن آمار در اینفوگرافی زیر نشان داده شده است.

منبع
صبح ساحل نیوز