اینفوگرافی کشورهایی که محبوب‌ترین مقصد بیماران هستند

این روزها، صنعت گردشگری یکی از چندین صنعت برتر سودآور در جهان است. گردشگری سلامت؛ زیرمجموعه‌ ای از صنعت گردشگری است که هر روز در حال پیشرفت است. آمار دو سال پیش نشان می دهد که در جهان بیش از ۱۴ میلیون نفر به قصد درمان به خارج از کشور خود سفر می‌کنند و این تعداد هر سال در حال رشد است. طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری، در این اینفوگرافی به هفت کشور برتر در این حوزه می پردازیم.

منبع
مفدا