کلیات طرح رادبرن ۱۹۲۸ چیست؟

همزمان با اقدامات کلارنس آرتور پری، دو معمار به نام کلرنس اشتاین و هنری رایت در ۲۵ کیلومتری نیویورک، منطقه مسکونی ای را بنا کردند که در آن اصولی مانند اصول کلارنس پری به کار گرفته شده بود. اصولی که بعدها به نظام و طرح رادبرن شهرت یافت. در طرح رادبرن، خانه ها به صورت گروهی ایجاد می شد که در اطراف آنها، انواع مختلف کوچه های بن بستی که به مسیرهای عبور پیاده و پارک ها متصل می شد، قرار گرفت. مدرسه و فروشگاه ها به شکل کامل درقسمت های ورودی این واحدهای بزرگ قرار گرفتند. بلوک های بزرگ به مفهوم یک ایده منطقی به سوی حل مسائل حرکات رفت و آمدی است که اماکن مسکونی را از راههای اصلی دور نگه می دارد.

مفهوم طرح رادبرن

اشتاین و رایت از هواداران نظریه باغشهر ابنزر هاوارد بودند، اما برخلاف نظریه باغشهر در مورد خودکفایی، این شهر به عنوان سکونتگاهی خوابگاهی در کنار نیویورک در نظر گرفته می شد و جمعیت آن نیز ۲۵ هزار نفر تعیین شده بود.

اساس طرح رادبرن اندیشه ” بلوک های شهری بزرگ مسکونی ” (سوپر بلوک) و بر پایه جدایی مسیر سواره و پیاده بود و برای پیوستگی حرکت پیاده از تقاطع های غیر همسطح، استفاده شده بود. در طرح رادبرن، پارک درمرکز بلوکهای بزرگ به عنوان برترین نقطه محله درنظرگرفته شده است. راه های موتوری نیز، به طرف خانه هایست که در سمت راست آنها پارک ها قرار داده شده اند.

نتایج مطالعات نشان می دهد که یک شبکه راه بن بست، رادبرن را تحت کاربرد خود قرارداده است. این خصوصیاتی می تواند به دلایل زیر اتفاق بیفتد:
• راه های بن بست کوتاه فقط به عنوان یک خط سرویس دهنده عمل می کنند.
• این راهها، مسیر حرکت وسایل نقلیه را به طرف خانه هاوگاراژها، مراودات مجاز و سایرسرویس ها می کشاند.
• این راهها، همچنین برای بسیاری از پارکینگ ها و راههای عبور پیاده به نحوی قرار گرفته اند که هر کوچه بن بست را به عنوان یک محیط صرفاً پیاده سرویس می دهند. در چنین شرایطی، خانه ها در اطراف راههای بن بست قرارداده شده اند. اطاق های نشیمن و بسیاری از اطاقهای خواب، توانسته اند که به فضاهای باز پشت واحدهای مسکونی باز شوند و آشپزخانه ها، همه در یک خط قرار داشته باشند.
• واحدهای مسکونی به اندازه بسیار کمی به انتهای خیابانها و محیط های عبوری اطراف دید دارند و به عنوان یک گروه، فقط یک دیسیپلین مختصر معماری را نمایش می دهند. از سوی دیگر، محوطه سازی برنامه ریزی و عناصرمختلف واحدهای مسکونی که بسیار مهم اند، تشریح شده اند. سایر عناصر واحد به نحو ویژه ای در کاربرد مواد و مصالح ساختمانی است که تا خط سقف ادامه می یابند، همچنین، خانه های متصل دارای گاراژهای مشترک اند.

بحران اقتصادی آمریکا باعث شد تنها ۴۰۰ دستگاه از کل این طرح ساخته شود که این هم کم کم در شبکه ای از خیابان های بی تناسب به دام افتاد و به سرانجام دلخواه نرسید. این طرح بیشتر برای نواحی پیرامون شهری پیشنهاد می شود، اما به خاطر اصولی که دارد در درون شهرها هم گاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

 هدف ایجاد طرح رادبرن

هدف این طرح، ایجاد باغ شهرهایی درجوامع متروپلیتن (مادرشهر) بوده است. طرح رادبرن برای جمعیتی حدود ۲۵۰۰۰ نفر در سه واحد خودیار در نظر گرفته شده و محدوده هر واحد ازم رکز دبستان تا شعاع ۸۰۰ متر گسترده شده است.

درطرح رادبرن، سعی شده است که ارتباط مردم با طبیعت بیشتر شود و آسایش و آرامش بیشتری برای ساکنین فراهم شود. در این طرح نیز، فضای سبز اهمیت زیادی دارد و هدف آن تشکیل یک جامعه شهری سالم و مشتاق است. همچنین برای تامین سلامت بچه ها و جلوگیری از حوادث ناگوار، پیاده روهای ویژه ای ساخته می شود که دور از مسیر ماشین ها قرار دارد.

اصول مهم طرح رادبرن

• تلفیق محیط مصنوع و محیط طبیعی
• تفکیک کامل مسیرهای سواره و پیاده
• سلسله مراتب فضایی در ” گروه بندی خانه‌ ها ” و ” مسیر های سواره و پیاده “
• منطق جانمایی خدمات شهری بر اساس میزان خدمات رسانی به اهالی

منبع
شهرسازی آنلاین
کیمیا فکر بزرگ