کارکردهای مثبت کد ساخت و ساز ملی چیست؟

گزارش اخیر IPCC تأکید کرد که ما باید فوراً به آینده ای با کربن کم دست یابیم. یکی از راهکارهای کم مصرف؛ بهبود پایداری خانه های جدید و موجود است.

حداقل الزامات عملکرد و کیفیت برای مسکن جدید در استرالیا از طریق کد ساخت و ساز ملی تعیین شده است. آخرین تغییر قابل توجه در سال 2010 و با معرفی الزامات شش ستاره ارائه شد. این الزامات حداقل 40 درصد کمتر از بهترین روش بین المللی است.

مجموعه ای از تغییرات پیشنهادی در بخش بهره وری انرژی از مقررات ملی ساخت و ساز، گامی مناسب برای پیشرفت است. با این حال، فعالیت های بیشتری را می توان انجام داد. بهبود مقررات کیفیت ساخت و ساز تنها برای آب و هوا مفید نیست، بلکه مزایای زیادی را برای سلامتی به همراه دارد، قبوض انرژی را کاهش می دهد و خانه های ما را به مکان راحت تری تبدیل می کند.

تغییر در جریان است

تغییرات مربوط به بهره وری انرژی برای کد ساخت و ساز ملی 2022 شامل موارد زیر است:
• افزایش حداقل عملکرد حرارتی خانه ها از شش ستاره به هفت ستاره.
• الزامات کل ساختمان در عملکردهای گرمایش، سرمایش، آب گرم، روشنایی و تجهیزات گرمایش استخر.
• مقررات جدیدی طراحی شده است که امکان اضافه کردن آسان پانل های فتوولتائیک خورشیدی و تجهیزات شارژ خودروهای برقی را فراهم می کند.
• الزامات تهویه اضافی و نفوذپذیری بخار دیوار.

بیانیه تأثیرات نظارتی که با هدف کمک به مقامات دولتی در درک تاثیرات مقرون به صرفه تغییرات مقرراتی پیشنهادی که انجام شده است، نیز منتشر شده است. به طور کلی، هزینه های مربوط به مقررات دقیق تر پیشنهادی بیشتر از مزایای آن برای جامعه است.

از زاویه ای بهتر می توان گفت: برای اکثر خانوارها تشخیص داده شد که هرگونه افزایش بازپرداخت وام مسکن از هزینه های اضافی استانداردهای بالاتر، با کاهش هزینه های انرژی جبران می شود. به عبارت دیگر، در طول زمان آنقدر در هزینه های انرژی صرفه جویی می کنید که مهم نیست برای پرداخت هزینه های ساختمان مورد نظر، مجبور باشید وام بیشتری بگیرید.

مقاله ای انتقادی از تاثیر تنظیم مقررات وجود دارد که از سوی گروگذارهایی مانند دولت ویکتوریا و شورای ساختمان سبز استرالیا انجام شده است. این منتقدان معتقدند توجه محدودی به سلامتی و رفاه، تأثیر بر شبکه انرژی و شرایط اضطراری آب و هوا توسط این گروگذارها، شده است.

همچنین مسائلی با مفروضات کلیدی اقتصادی وجود دارد که تأثیرات تصمیمات زیست محیطی را منعکس نمی کند و هزینه های تحویل به خانوارها بیش از حد برآورد شده است که به طور بالقوه مشوق سیاست "کاری انجام نده" است.

تغییرات به چه معناست؟

تغییرات پیشنهادی گام های مهمی با هدف کاهش انتشار کربن است. در حال حاضر کمتر از 5 درصد مسکن جدید در استرالیا برای دستیابی به هفت ستاره یا بیشتر ساخته شده است. این تغییرات سالانه هزاران خانه جدید را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

استاندارد هفت ستاره انرژی گرمایش و سرمایش مسکن جدید را تا 24 درصد کاهش می دهد و قبض های انرژی را کاهش می دهد. با کاهش هزینه های افزودن انرژی های تجدیدپذیر یا شارژ خودروهای برقی پس از ساخت خانه، مسکن مقاوم در برابر آینده را تغییر می دهد و با مسائل مربوط به کپک و تراکم در مسکن استرالیا، تغییرات باعث می شود مسکن ما سالم تر شود.

از نظر تاریخی، استانداردهای بالاتری با افزایش مشخصات مانند عایق و شیشه دوجداره رعایت شده است. این استانداردهای جدید توجه خود را به استراتژی های مقرون به صرفه مانند جهت گیری و طراحی سایت پاسخگو تغییر می دهد، زیرا دستیابی به ستاره های بالاتر تنها از طریق مشخصات سخت تر می شود.

تحقیقات انجام شده از برنامه Sustainability Victoria's Zero Net Carbon Homes نشان می دهد خانه ها می توانند عملکرد خود را با تغییر یک ستاره از بدترین حالت به بهترین حالت افزایش دهند.

جایی برای پیشرفت وجود دارد

این تغییرات پیشنهادی، گامی مناسب برای پیشرفت است. با این حال، فعالیت های بیشتری می توان انجام داد. یک دهه پیش تحقیقات و مطالعات موردی نشان داد که مسکن هفت ستاره با هزینه های اضافی کمی قابل دستیابی است. خانه شما و پیشرفت هایی مانند کیپ باعث می شود که طرح های هفت یا بیشتر خانه های خانه به صورت رایگان در دسترس قرار گیرند که نشان می دهد ما مجبور نیستیم چرخ را دوباره اختراع کنیم.

استاندارد Green Star Homes Standard که به تازگی اعلام شده است نیز به پیشبرد نوآوری فراتر از حداقل الزامات عملکرد، کمک می کند. مقررات انرژی ما هنوز در هر متر مربع (به جای هر مسکن/نفر) اندازه گیری می شود و عمدتا به تقاضای انرژی عملیاتی مربوط می شود.

برای کاهش بیشتر انتشار کربن، ما باید از تأثیر اندازه خانه و مصالح مصرفی بر مصرف کل انرژی و عامل در میزان کربن مصالح ساختمانی را مطمئن شویم. علاوه بر این، کد هنگام نشان دادن مطابقت از داده های آب و هوایی آینده استفاده نمی کند، این بدان معناست که ممکن است مسکن ما برای آب و هوای آینده مناسب نباشد.

ما به تمرکز بیشتر بر روی عملکرد تابستانی نیاز داریم. این باید شامل عملکرد در اواخر تابستان و پاییز باشد، زمانی که خورشید در آسمان کمتر است اما احتمال گرمای شدید نیز بیشتر است. این امر به راه حل هایی مانند سایه زنی قابل تنظیم نیاز دارد.

تأیید صحت یک طرح مهم در طرح های جدید مانند خانه های ستاره سبز است. ما به مکانیزم های مشابهی در کد ساختمان نیاز داریم تا از سازگاری ساخته شده، اطمینان حاصل شود. اگر نتوانیم آن را در عمل ارائه دهیم، بهبود مقررات روی کاغذ فایده ای ندارد.

در حالی که تمرکز این تغییرات بر مسکن جدید است، ما نباید میلیون ها خانه موجود را که نیاز به بازسازی عمیق برای بهبود پایداری و عملکرد دارند، فراموش کنیم. استانداردهای جدید برای تطبیق پروژه های تغییر و اضافه نیاز به انطباق دقیق دارند.

ابزارهایی مانند طرح ملی کارت امتیازی به منظور کمک به صاحبان خانه در خانه های موجود و در مسیر بهبود عملکرد است، اما می توان با مقررات بیشتری اقدام کرد تا مسکن موجود بخشی از فشار به سوی آینده مسکن پایدار باشد.

منبع
The Conversation