اینفوگرافی مصرف سوخت در ایران چقدر است؟

تعداد خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۲۴۰ دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر بوده است. بر اساس آمار مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران، مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. اینفوگرافی زیر آماری از مصرف سوخت در ایران را نشان می دهد.

منبع
ایسنا