مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
موضوع فعالیت: شهر هوشمند
دفتر اصلی: ایران

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران؛ دبیرخانه "کمیته ملی شهر هوشمند" است. این کمیته با همکاری مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) تشکیل شده است و متولی شهرهای هوشمند در ایران است برخی اعضای این کمیته شامل نمایندگان ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی استان‌ها، شورای کلان‌شهرها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های ذینفع و بازیگران حوزه شهر هوشمند در ایران است.

این مرکز، با توجه به ضرورت تشکیل مرجع رسمی این حوزه و همچنین مباحث قانون‌گذاری و تدوین آیین‌نامه‌های مربط با حوزه شهر هوشمند و با همکاری دانشگاه تهران، اعضای هیات علمی این دانشگاه، متخصصین و کارشناسان این حوزه در سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است.

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با ارائه خدماتی گسترده در حوزه‌ های مختلف شهر هوشمند، سعی دارد تا شهر هوشمند را به صورت علمی و تخصصی دنبال نماید و در این مسیر از فعالین این حوزه نیز دعوت به همکاری می‌نماید.

این مرکز در جهت پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی، مطالعاتی و تجاری کشور در زمینه شهر هوشمند، هوشمندسازی و سایر حوزه‌های مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند تاسیس شده است. با توجه به در اختیار داشتن ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی و سایر پتانسیل‌های دانشگاه تهران و همچنین تخصص‌های گوناگون و تجارب حرفه‌ای اعضای مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در حوزه‌های شهر هوشمند، شهرسازی، فناوری اطلاعات، علم اطلاعات، داده و سایر رشته‌ها، این مرکز پتانسیل اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه شهر هوشمند را داراست.

آدرس سایت
مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران