NACTO

NACTO

موضوع فعالیت: طراحی شهری

دفتر اصلی: آمریکا

NACTO؛ انجمنی متشکل از 91 شهر بزرگ آمریکای شمالی و آژانس های حمل و نقل است که برای تبادل ایده ها، چشم انداز فکری، روش ها و رویکرد مشترک برای حمل و نقل ملی، تشکیل شده است.

خیابان ها بیش از 80٪ فضای عمومی شهرها را شامل می شود، اما آنها معمولاً فضایی را در اختیار جوامع اطراف خود قرار نمی دهند که مردم بتوانند با خیال راحت راه بروند، دوچرخه سواری و رانندگی و معاشرت کنند.

شهرها، جنبش را به سمت طراحی و سرمایه گذاری مجدد در خیابان ها به عنوان مکان های عمومی برای مردم و همچنین شریان های حیاتی برای ترافیک سوق می دهند. NACTO؛ راهنمای طراحی خیابان های شهری براساس اصول و روش های برجسته ترین مهندسان، برنامه ریزان و طراحان شهری است.

این راهنما که برای طراحی خیابان های قرن بیست و یکم طراحی شده است، از جعبه ابزار و تاکتیک هایی استفاده می کند که شهرها برای ایمن سازی، زیست پذیری بیشتر و جنب و جوش اقتصادی از خیابان استفاده می کنند. این مجموعه، چشم انداز روشنی برای خیابان های کامل و نقشه مسیر برای چگونگی به ثمر رساندن آنها است.

ماموریت NACTO این است که شهرها را به عنوان مکانی برای مردم با برخورداری از حمل و نقل ایمن، پایدار، قابل دسترسی و عادلانه که از اقتصادی قوی و کیفیت زندگی پر جنب و جوش پشتیبانی می کند، تبدیل کند.

اهداف NACTO
خلق جنبش: برقراری چشم انداز جسورانه برای تحرک شهری قرن 21 و ایجاد ظرفیت رهبری قدرتمند در بین مقامات حمل و نقل شهری.
پیشبرد صدای یکپارچه شهر: توانمند سازی ائتلافی از شهرها برای هدایت سیاست حمل و نقل در سطح محلی، ایالتی و ملی.
تسریع در تغییر: افزایش عملکرد در طراحی خیابان که اولویت افراد برای پیاده روی، دوچرخه سواری و ترانزیت است.

آدرس سایت
Nacto