سازمان زیباسازی شهر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران
موضوع فعالیت: فضای شهری
دفتر اصلی: ایران

سازمان زیباسازی شهر تهران بر اساس مصوبه تاریخ 1354/12/25 انجمن شهر اولین بار با عنوان اداره کل ایمنی و آموزش ترافیک تشکیل و تحت نظر شهرداری تهران، فعالیت خود را شروع کرد. طی اساسنامه ای در تاریخ 1364/4/5 به سازمان زیباسازی شهر تهران تغییر نام داد. با استناد ماده ٨٤ قانون شهرداری، اساسنامه آن در تاریخ 1397/9/30 به تصویب وزارت کشور رسید. در تاریخ 1389/4/22 اساسنامه جدیدتری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید. آخرین اساسنامه در تاریخ 1393/10/15 در شورای اسلامی شهر تهران مصوب شد.

زیبایی به عنوان والاترین ارزش انسانی در تمامی فرهنگ ها و جوامع انسانی مورد تقدیر و ستایش انسان بوده، به ویژه در محیط های انسانی، ساخت همواره خواست و آرمان بشر بوده است. امروزه ابعاد مختلق زیباسازی توجه مدیران شهری، متخصصان، صاحب نظران و شهروندان را به خود معطوف داشته است.

زیباسازی را می توان فرآیند آفرینش هنر در محیط شهری دانست که در آن هنرمند، فرهنگ، ارزش ها و باورهای جامعه را با رویکردی هنرمندانه در معرض دید عموم قرار داده و باعث حظ بصری آنان نیز می شود. با این دیدگاه، انواع هنرهای تجسمی، مجسمه و آثار حجمی، نقاشی دیواری، گرافیک و تبلیغات محیطی و مبلمان و تجهیزات شهری در فضاهای شهری علاوه بر انبساط خاطر شهروندان، مورد استفاده آنان نیز قرار می گیرد.