پروفایل سازمان

شهرداری آچاچی
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
1
سال تاسیس
1393
جمعیت شهر
3647
استان
آذربایجان شرقی
شهر
آچاچی
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آچاچی

شهرداری آچاچی یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آچاچی فعالیت دارند یا شهرداری آچاچی از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آچاچی

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آچاچی را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آچاچی

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آچاچی را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آچاچی در نقشه