پروفایل سازمان

شهرداری آسارا
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
2
سال تاسیس
1388
جمعیت شهر
1339
استان
البرز
شهر
آسارا
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آسارا

شهرداری آسارا یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آسارا فعالیت دارند یا شهرداری آسارا از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آسارا

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آسارا را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آسارا

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آسارا را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آسارا در نقشه