پروفایل سازمان

شهرداری آسمان آباد
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
3
سال تاسیس
1383
جمعیت شهر
6280
استان
ایلام
شهر
آسمان آباد
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آسمان آباد

شهرداری آسمان آباد یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آسمان آباد فعالیت دارند یا شهرداری آسمان آباد از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آسمان آباد

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آسمان آباد را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آسمان آباد

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آسمان آباد را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آسمان آباد در نقشه