پروفایل سازمان

شهرداری آرین شهر
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
3
سال تاسیس
1383
جمعیت شهر
3729
استان
خراسان جنوبی
شهر
آرین شهر
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آرین شهر

شهرداری آرین شهر یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آرین شهر فعالیت دارند یا شهرداری آرین شهر از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آرین شهر

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آرین شهر را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آرین شهر

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آرین شهر را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آرین شهر در نقشه