پروفایل سازمان

شهرداری آوا
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
3
سال تاسیس
1393
جمعیت شهر
3993
استان
خراسان شمالی
شهر
آوا
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آوا

شهرداری آوا یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آوا فعالیت دارند یا شهرداری آوا از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آوا

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آوا را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آوا

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آوا را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آوا در نقشه