پروفایل سازمان

شهرداری آزادی
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
3
سال تاسیس
1392
جمعیت شهر
4957
استان
خوزستان
شهر
آزادی
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آزادی

شهرداری آزادی یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آزادی فعالیت دارند یا شهرداری آزادی از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آزادی

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آزادی را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آزادی

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آزادی را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آزادی در نقشه