پروفایل سازمان

شهرداری آرمرده
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
3
سال تاسیس
1379
جمعیت شهر
2305
استان
کردستان
شهر
آرمرده
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آرمرده

شهرداری آرمرده یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آرمرده فعالیت دارند یا شهرداری آرمرده از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آرمرده

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آرمرده را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آرمرده

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آرمرده را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آرمرده در نقشه