پروفایل سازمان

شهرداری اسلام آبادغرب
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
8
سال تاسیس
1315
جمعیت شهر
90559
استان
کرمانشاه
شهر
اسلام آبادغرب
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری اسلام آبادغرب

شهرداری اسلام آبادغرب یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری اسلام آبادغرب فعالیت دارند یا شهرداری اسلام آبادغرب از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری اسلام آبادغرب

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری اسلام آبادغرب را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری اسلام آبادغرب

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری اسلام آبادغرب را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری اسلام آبادغرب در نقشه