پروفایل سازمان

شهرداری آزادشهر
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
7
سال تاسیس
1342
جمعیت شهر
43760
استان
گلستان
شهر
آزادشهر
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آزادشهر

شهرداری آزادشهر یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آزادشهر فعالیت دارند یا شهرداری آزادشهر از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آزادشهر

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آزادشهر را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آزادشهر

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آزادشهر را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آزادشهر در نقشه