پروفایل سازمان

شهرداری آستانه
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
5
سال تاسیس
1359
جمعیت شهر
7166
استان
مرکزی
شهر
آستانه
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آستانه

شهرداری آستانه یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آستانه فعالیت دارند یا شهرداری آستانه از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آستانه

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آستانه را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آستانه

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آستانه را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آستانه در نقشه