۲۲۸ بنای غیرمجاز در کاربری‌ های مغایر در سنندج تخریب شد

مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج گفت: در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و با حکم مراجع قضایی سال گذشته ۲۲۸ بنای غیرمجاز در کاربری های مغایر و غیرمجاز در سنندج تخریب شد.


به گزارش ایمنا، عبدالله صالحی در این باره اظهار کرد: ۲۲۸ بنای غیرمجاز در کاربری‌های مغایر در سنندج تخریب شد احداث بنای مسکونی و تجاری در کاربری‌های غیرمجاز موجب به خطر افتادن جان و مال شهروندان، از بین رفتن زیبایی بصری و نقض قوانین و ضوابط شهرسازی می‌شود.

وی عنوان کرد: شهرداری در راستای رسالت کاری خود با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در انواع بناهای مسکونی و تجاری، ساخت و ساز و تصرف اراضی و احداث طبقات خارج از نقشه در ساخت و سازها جلوگیری و برابر قانون با متخلفان برخورد کند.

مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج از تخریب ۲۲۸ بنای غیرمجاز طی سال گذشته در سنندج خبر داد و گفت: این بناها در کاربری‌های غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز آن‌ها شده بود که با حکم مراجع قضائی و رأی کمیسیون ماده صد به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر تخریب شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا سال گذشته از احداث ۷۲۳ بنای غیرمجاز جلوگیری به عمل آمده و ۷۵ مورد برداشت مصالح نیز انجام شده است.

صالحی همچنین به ۲۳۰ مورد پلمپ، ۵۶ مورد فک پلمپ انجام شده و به ۵۶ مورد شکایت فک پلمپ رسیدگی و ۱۹ مورد نیز توقیف ماشین آلات صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۰۹ مورد از تخریب‌ها در حوزه جهاد کشاورزی و با همکاری شهرداری اجرا شده، تخریب ۴ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی در اسلام آباد (تقتقان)، تخریب ۲۳ مورد فونداسیون و پی کنی غیرمجاز در شهرک امام رضا و نصب ۶ عدد نیوجرسی به منظور جلوگیری از تصرف زمین‌های اراضی ملی و مسکن نیز از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.

مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج تصریح کرد: دو هکتار زمین‌های اراضی ملی و مسکن واقع در حاجی آباد و شهرک پنج آذر که به صورت باغ خصوصی به تصرف درآمده بود؛ نیز رفع تصرف شد.