پیشنهاد "تیس" به عنوان شهر هوشمند گردشگری

مجتبی میرحسینی گفت: با توجه به ظهور نسل جدید گردشگری "تیس" به عنوان شهر هوشمند پیشنهاد داده شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجتبی میرحسینی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: شهر جدید تیس با قرارگیری در منطقه آزاد چابهار قابلیت ویژه ای برای گردشگری دارد. این شهر نیازمند امکاناتی است که بخشی از آن به اقدامات زیرساختی مربوط می شود و سیاست گذار اصلی منطقه آزاد چابهار است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ادامه داد: تیس را به عنوان شهر هوشمند پیشنهاد دادیم، با توجه به ایجاد نسل جدید گردشگری و ظرفیت های جدید در این حوزه مطالعات مشاور در این زمینه در حال انجام است و پیشنهادات و اقدامات زیرساختی هم در حال انجام است.

میرحسینی بیان کرد: در دوران پساکرونا با ابزار و لوازم قبل از کرونا نمی توان سفر کرد و به همین دلیل باتوجه به شکل گیری سفرهای هوشمند برنامه ریزی برای این نمونه سفرها باید انجام شود و با ابزار جدید برای اعتمادسازی گردشگران وارد میدان شویم زیرا رقابت در بازارهای بین المللی جهانی به این سمت است.