اتخاذ رویکردهای پایدار در شهرهای اروپایی

صندوق توسعه محلی اروپایی، به زودی چالش‌های محیط زیست شهرهای سراسر قاره را برای پایداری هر چه بیشتر آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد داد.


به نقل از ایمنا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری موظف خواهند بود دست کم پنج درصد از کمک‌های مالی صندوق توسعه محلی اروپا را صرف اجرای استراتژی‌های زیست‌محیطی کنند البته مدیران این نهاد اعلام کرده‌اند که قادر نخواهند بود همیشه نیاز شهرهای قاره را در راستای پیاده‌سازی سیاست‌ها و طراحی‌های شهری، به ویژه در زمینه کیفیت زیست‌محیطی و کارآمدی منابع برآورده کنند. شواهد حاکی است که در حال حاضر نیز، بسیاری از شهرهای اروپایی به واسطه تراکم کم جمعیت خود، از دریافت این کمک‌ها محروم هستند اما احتمالاً در برنامه جدید، آن‌ها نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرند در همین راستا، مقامات اروپایی تصمیم گرفته‌اند از بودجه‌های دریافتی خود برای توسعه‌های پایدار شهری بهره گیرند.

 

بهبود مدیریت اجرایی زیست محیطی، یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌ریزان شهرهای اروپایی در سال ۲۰۲۱ خواهد بود که افزایش کیفیت فضاهای شهری را در پی خواهد داشت. جالب است بدانید که در پروژه یک ساله جدید، شهرهایی با جمعیت کم که تا کنون از حمایت‌های مالی ویژه اتحادیه اروپا محروم بوده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند شد و آن‌ها نیز بودجه لازم را جهت توسعه پایدار از صندوق توسعه محلی اروپایی دریافت خواهند کرد.

مقامات در نظر دارند به منظور پیاده‌سازی طرح توسعه پایدار شهرهای اروپایی ابتدا گزارش‌هایی از وضعیت زیست محیطی هر شهر ارائه دهند و سپس به ایده‌پردازی در راستای بهبود آن بپردازند. در اجرای هر پروژه نیز از سرمایه‌گذاران خواسته خواهد شد در صورت تمایل مشارکت کنند و از این طریق، به کارآفرینی و کسب درآمد مشغول شوند.

این اقدامات بدون شک توسعه پایدار و انسجام ارضی را برای شهرها در پی خواهد داشت و به افزایش کارآمدی منابع هر منطقه کمک زیادی خواهد کرد در نتیجه اقتصاد مدور در شهرهای اروپایی نیز به طور چشمگیری با رونق مواجه خواهد شد و مدیریت اجرایی زیست محیطی نیز در سطح محلی بهبود خواهد یافت.