ابتکار شهرداری آتن برای کاهش آلودگی هوا

مدیران آتن، پایتخت یونان، در یکی از میادین اصلی شهر تعداد چهار فیلتر پاک کننده هوا نصب کرده‌اند که از طریق جذب دی اکسید کربن به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند.


به گزارش ایمنا، در سال ۲۰۱۹، شهردار آتن طی یک نوآوری از مردم شهر خواست به کاشت درخت در محل زندگی خود یا گسترش فضاهای سبز در بام‌باغ‌ها بپردازند تا از این طریق، به کاهش آلودگی هوا و اثرات جزایر گرمایی کمک کنند. این پیشنهاد از استقبالی باور نکردنی در میان مردم یونان برخوردار شد و طی تنها یک سال، پوشش سبز، نقاط بسیاری از پایتخت را فرا گرفت البته شهردار به منظور پاکسازی هر چه بیشتر هوا، پا را فراتر نهاد و تعداد چهار فیلتر را در اطراف میدانی عمومی نصب کرد.

گزارشات حاکی است که قدرت جذب دی اکسید کربن توسط این فیلترها با ۳۰ درخت بالغ برابری می‌کند که این امر نشان می‌دهد، نصب این دستگاه‌ها در سایر نقاط شهر نیز می‌تواند به آتن در رسیدن به پایداری کمک زیادی کند. فیلترهای نصب شده می‌تواند در هر روز به میزان سه گرم ذرات ریز معلق در هوا را به خود جذب کند که این مقدار ظاهراً کم، نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت هوا بر عهده دارد.

نتایج تحقیقات نشان داده که درختانی با قطر ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر می‌تواند در هر سال به میزان ۱۴۰ گرم ذرات ریز معلق در هوا را به خود جذب کند که این یعنی، قدرت هر فیلتر نصب شده در میدان آتن، بیش از ۵. ۷ درخت بالغ است که در نتیجه، چهار فیلتر وظیفه ۳۰ درخت را بر عهده می‌گیرد.

از سوی دیگر، وجود فیلترها هیچ آسیبی به محیط زیست و زندگی انسان‌ها وارد نمی‌کند و عملکرد آرام آن‌ها نیز باعث ایجاد آلودگی صوتی نمی‌شود بنابراین به کار گرفتن تعداد بیشتری از این وسیله‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی در بهبود کیفیت هوای پایتخت یونان مؤثر واقع شود.

میدان در نظر گرفته شده برای نصب فیلترها، یکی از شلوغ و آلوده‌ترین مکان‌های آتن است و به این علت، وجود این تهویه‌های ابتکاری نقش بسزایی در پاکسازی هوای منطقه دارد.