آغاز فاز نخست بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از اجرای فاز نخست طرح بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان های مسکونی خبر داد.


به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کرمی محمدی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های مسکونی تصریح کرد: در فاز نخست اجرای این طرح، ساختمان‌های صرفاً مسکونی و یا ساختمان‌های مسکونی دارای سطوح تجاری یا اداری در حد ۲۰ درصد مساحت عرصه و حداکثر ۵۰ مترمربع، با لحاظ شرایطی از جمله ساختمان‌های با اسکلت فولادی تا حداکثر ۴ طبقه روی پی و زیربنای حداکثر ۱۰۰ مترمربع درهرطبقه ، ساختمان‌های با اسکلت بتنی مسلح ۳ و ۴ طبقه روی پی و زیربنای حداکثر ۱۰۰ مترمربع درهرطبقه ، ساختمان‌های بتنی ۱ و ۲ طبقه روی پی، ساختمان‌های بنایی غیر مسلح و نیم اسکلت تا حداکثر ۳ طبقه روی پی در شمول این آیین نامه قرار دارند. البته داشتن پروانه ساختمانی یا هر گونه گواهی ساختمانی مشروط به نداشتن اضافه اشکوب یا خلاف تغییر کاربری نسبت به پروانه یا گواهی مربوطه از جمله شرایط این مجوز است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه بهسازی لرزه ای نسبی در ساختمان‌هایی مجاز است که از سایر شرایط مصرح در «دستورالعمل فنی بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان‌های متداول شهر تهران» برخوردار باشند، خاطرنشان کرد:  احراز این شرایط و همچنین تشخیص ساختمانهای با اسلکت بتنی مسلح به عهده شرکتهای دارای رتبه مقاوم‌سازی از سازمان برنامه و بودجه و یا کارشناسان دوره دیده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است.

کرمی محمدی ادامه داد: طرح بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان های مسکونی شهر تهران مبتنی بر استفاده از دستورالعمل‌های ساده‌ی مهندسی و پرهیز از محاسبات پیچیده است و طراحی اصلاحی باید آن‌چنان ساده و راحت باشد که مهندسان و تکنسین‌های فنی بتوانند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه، نقشه‌های تیپ آماده را به صورت عملی بیاموزند و اجرا کنند.

او افزود: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سال ۸۸ دستورالعمل فنی بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان های متداول شهر تهران را با مطالعات و بررسی‌های تخصصی متعدد و انجام تست‌های لرزه‌ای ویژه روی مدل‌های واقعی ساختمانهای متداول شهر تهران با همکاری دانشگاه های تهران و صنعتی شریف تهیه کرد. این دستورالعمل در نهایت در سال ۱۳۹۹ با کمک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بروز رسانی شد و دستورالعمل بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان ها به چاپ رسید.

کرمی محمدی تصریح کرد: نظارت عالیه بر حسن اجرای طرح بهسازی لرزه ای نسبی بر عهده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است و این سازمان گزارشی از روند اجرای آن را در بازه های زمانی شش ماهه در اختیار معاونت شهرسازی و معماری جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت دستورالعمل قرار می دهد.