خرید زمین توسط شهرداری به عنوان ذخیره شهری

حمید لطف‌اللهیان در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل به مشارکت شهرداری با بانک شهر در جهت توسعه و عمران بیشتر اشاره کرد و ادامه داد: در یک توافق با مجموعه بانک شهر مصمم شدیم تا به بانک شهر نسبت به افزایش و جذب منابع بیشتر کمک کنیم تا در روند اجرای پروژه‌های عمرانی همراه و همقدم مجموعه شهرداری باشند.

لطف‌اللهیان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در همین ارتباط قرار شد تا بانک شهر برای توسعه فعالیت‌های خود شعبات و باجه‌هایی را در شهرهای مختلف به ویژه اردبیل (در میدان بسیج و همچنین فلسطین و میدان جهاد به صورت سه شعبه سیار) دایر کند که به دنبال شلوغی فعالیت در میدان بسیج، باجه بانک شهر برچیده و در دو منطقه دیگر همچنان این مجموعه فعالیت می‌کند.

وی بیان کرد: ما به صورت استیجاری این فضاها را در اختیار بانک شهر قرار دادیم تا تبلیغی برای فعالیت این بانک در کمک به عمران و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شهر اردبیل شود و قطعا به تناسب فعالیت آنها اجاره ماهیانه از این باجه‌ها دریافت می‌شود.  البته سازمان سیما و منظر شهرداری طرف قرارداد با بانک شهر در این زمینه است که قطعا از مبالغ و نحوه قرارداد و جزئیات آن می‌تواند گزارش مفصلی را برای اعضای شورای شهر ارائه کند. در برخی از فضاهای شهری نیز تبلیغات محیطی به نفع بانک شهر فراهم شده که قطعا از محل این تبلیغات نیز درآمدی نصیب شهرداری می‌شود.

لطف‌اللهیان همچنین به هزینه‌کرد منابع از محل ماده 17 اشاره کرد و گفت: ‌با توجه به ایام پایانی سال و اتمام منابع از این محل، ما در قبال ارائه طرح‌ها در کنار آن مبالغ هزینه‌کرد از محل ماده 17 را نیز گزارش می‌دهیم تا به صورت ضابطه‌مند در این زمینه اقدام شود.

شهردار اردبیل در مورد خرید زمین از ضلع جنوبی شورابیل بیان کرد: اگر تأمین ذخیره شهری و خرید زمین به صورت مؤثر انجام شود، در کارهای عمرانی تسریع شده و ما به راحتی می‌توانیم این طرح‌ها را به سرانجام برسانیم.

وی با بیان اینکه به دور از فضای دلالی و هیجانی سعی شهرداری بر خرید این اراضی در محدوده و یا خارج از محدوده شهری است، اضافه کرد: ما به راحتی می‌توانیم از این اراضی به عنوان ذخیره شهری در اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم که ضرورت این کار بیش از گذشته به نظر می‌رسد. مانند سال‌های گذشته در این زمینه می‌توانیم با انجام توافق تملک و خرید زمین را انجام داده تا در آینده از این فضا بیش از گذشته استفاده کنیم.