بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند با تاخیر برگزار می شود

همایون یزدان پناه با اشاره به برگزاری روز ملی شهرهوشمند اظهار داشت: بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند با همراهی شهرداری قم و مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم افزود: مراسم این روز قرار بود در چهارم آذر برگزار شود اما به دلیل محدودیت‌های کرونایی پس از عادی شدن شرایط مراسم آن در زمان آینده برگزار خواهد شد. در این بزرگداشت دو پنل با عنوان شهر هوشمند و ابعاد و چالش‌ها و شهر هوشمند و سیاست ها و راهکارها با حضور اساتید برجسته و پژوهشگران و نخبگان و همچنین مهندس محمد حسینی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، یزدان پناه عنوان کرد: در سال گذشته با ایجاد ارتباط و تعامل بین شهرداری قم و مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و یک قرارداد همکاری برای نهادینه نمودن اندیشه ورزی در موضوعات مربوط به برنامه ریزی ، مدیریت و اقتصاد و مالی با پردیس فارابی دانشگاه تهران منعقد شد که از جمله قراردادهایی بود که قبلا با دانشگاه قم نیز منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: از جمله خروجی‌های این قرارداد در تعامل با پرویس فارابی دانشگاه تهران، موضوع توسعه هوشمند سازی در شهر قم بود که یکی از نتایج اولیه این حرکت تعیین یک روز در سال به نام روز ملی شهر هوشمند به شمار می‌رود. اولین نشست این روز با همکاری شهرداری قم، شهرداری تهران، دانشگاه تهران و مرکز نوآوری نکسترا و دیگر نهادهای ذیربط برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم بیان کرد: همزمان با انعقاد قرارداد با دانشگاه پردیس، مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران نیز ایجاد شد و دانشگاه در این باره تلاش‌های خوبی را شروع نموده است ، این مرکز تحقیقات با 11 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

یزدان پناه عنوان کرد:

 حرکت به سمت شهر هوشمند با توجه به توسعه جمعیت و شهرنشینی و پیچیده‌شدن مدیریت شهری، یک ضرورت گریز ناپذیر است. در حال حاضر اکثر شهرهای بزرگ ایران به سمت هوشمند سازی و اهمیت بهره گیری از تجربیات و دستاوردها حرکت کرده‌‌اند و رویداد سالیانه روز ملی شهر هوشمند فرصتی مهم در این مسیر است. شهر هوشمند یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار است و باید با نگاهی علمی و پزوهشی مورد ارزیابی قرار بگیرد و در این باره نخبگان و پژوهشگران دارای جایگاه مهمی در تبیین ضرورت شهر هوشمند و تلاش برای تحقق آن هستند.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم خاطرنشان کرد: باید در جهت تحقق شهر هوشمند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت سطح زندگی در تمام ابعاد استفاده نمود.