پرداخت مطالبات بهره برداران بخش خصوصی اتوبوسرانی ارومیه

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به رفع مشکلات و پرداخت مطالبات بهره برداران بخش خصوصی اتوبوسرانی شهرداری ارومیه قول مساعد داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومی به نقل از سایت شورای اسلامی شهر ، حسین بخشایشی پس از اعتراض ۱۰ روزه بهره برداران بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه، با حضور در جمع بهره برداران، در پایانه غرب ارومیه، ضمن دلجویی از آنها، قول مساعد داد تا شنبه هفته آینده، مشکلات آنها را رفع کند.
وی از بهره برداران درخواست کرد اتوبوس های خود را به چرخه حمل و نقل عمومی شهر ارومیه بازگردانند، تصریح کرد: طی جلسه ای با شهردار، نماینده بهره برداران و اعضای شورای شهر، نسبت به واریز مطالبات بهره برداران بخش خصوصی که شامل پرداخت مابه التفاوت بیمه شخص ثالت اتوبوس ها، یارانه و سایر مطالبات بهره برداران پرداخت می شود.