جمع آوری المان‌های زائد سطح شهر کرمانشاه

سرپرست شهرداری کرمانشاه گفت: همواره در سال‌های گذشته نمادها و ِالمان‌های زائدی در شهر ایجاد شده بود و اکنون در حال حذف و به نوعی جمع‌آوری زباله‌های بصری هستیم.

به نقل از ایمنا، امیر رحیمی اظهار کرد: حذف زوائد بصری و پیرایش شهری به عنوان یکی از دستور کار اصلی کمسیون‌های زیباسازی شهرداری کرمانشاه قرار گرفته است. وی افزود: نیاز به آفرینش شهرهای با هویت یکی از دغدغه‌های اصلی ما به حساب می‌آید که این امر در هویت بخشی شهری بسیار مؤثر است.

سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه نشان‌های بصری و فیزیکی شهر باید بار معنایی و تاریخی داشته باشد، تصریح کرد: یکی از مسائل مهم بحث کیفیت زندگی شهری است. با توجه به اینکه شهر به عنوان زیستگاه انسانی همواره دست‌خوش تغییرات بر اساس نیاز توسعه شهری، افزایش جمعیت، ظهور نوآوری و فناوری‌های جدید، تغییر در ساختار مدیریتی، تنوع در سبک زندگی و ناهمگونی فرهنگی بوده و زندگی شهری را در بعُد کمی و کیفی تحت تأثیر خود قرار داده است.

رحیمی با تاکید بر اینکه تأثیرات این تغییرات در شهرهای بزرگ بخصوص کلان‌شهر بیشتر به چشم می‌آید، گفت: بحث کیفیت زندگی شهری برای ما امری مهم است و در این راستا طی یک‌ماه گذشته با برگزاری سه جلسه کمسیون زیبا سازی و با حضور مدیران مناطق تصمیماتی را اتخاذ کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه این اقدامات در سطح مناطق هشت‌گانه کلید خورده است، خاطرنشان کرد: این دستور کار از ۴۸ ساعت گذشته با همکاری واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری و حوزه معاونت خدمات شهری کمسیون زیبا سازی در حال انجام است.

سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه المان‌های اضافی بصری در حال حذف و یا جابجایی هستند، تأکید کرد: مواردی که مربوط به شهروندان است طی اخطاریه‌ای اعلام شده که نسبت به جمع‌آوری آنان اقدام شود.

رحیمی با تاکید بر اینکه شهر متعلق به تمامی شهروندان است و مردم کرمانشاه باید ما را در این راه همراهی کنند، اضافه کرد: ما به عنوان خدمتگذار مردم از تمامی شهروندان می‌خواهیم که در جهت رشد و توسعه شهری پای کار و همراه ما باشند. وی بر حذف زوائد بصری شهری به عنوان اولویت مجموعه مدیریت شهری تاکید کرد و ادامه داد: مشارکت مردمی در مدیریت شهری یکی از الزامات نظام اجتماعی است.