شروع اجرای طرح «خیابان کامل» در مناطق شهرداری تهران

 مسعود رنجبریان درباره آغاز اجرای «خیابان کامل» در مناطق شهرداری تهران اظهار کرد: شورای شهر در تبصره سوم ماده ۵۲ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، هر یک از مناطق را مکلف کرده است سالانه یک خیابان را بر اساس اصول و دستورالعمل خیابان کامل بازطراحی و اجرا کند.

به گزارش ایمنا، وی افزود: دستورالعمل فنی احداث و شیوه اجرای خیابان کامل از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک تهیه و نهایی شده و این دستورالعمل به تأیید معاونت شهرسازی و معماری رسیده است. اجرای خیابان کامل در راستای استراتژی انسان محور کردن شهر، یکی از اولویت‌های جدی مدیریت شهری تهران است. هدف از اجرای طرح خیابان کامل در پایتخت دستیابی به توسعه پایدار محله محوری داست. تأمین امنیت عابرین پیاده، کاهش سوانح رانندگی، تأمین مسیر حمل و نقل عمومی و دوچرخه سواری، مطلوبیت و جذابیت محیطی معابر شهری و اینکه همه اقشار جامعه بتوانند به صورت عادلانه از معبر شهری استفاده کنند مهم‌ترین هدف اجرای طرح خیابان کامل است.

رنجبریان از طراحی ۱۸ معبر در ۱۵ منطقه شهرداری تهران به منظور اجرای خیابان کامل خبر داد و گفت: بزودی طرح‌های نهایی شده پس از تأیید کمیته شبکه معابر سازمان حمل و نقل و ترافیک به مرحله اجرا در خواهند آمد. شورای شهر تهران به عنوان نهاد تصمیم گیر و سیاست گذار شهرداری با لحاظ اولویت و اهمیت دادن به این موضوع در سال جاری اعتبار خوبی برای اجرای خیابان کامل تصویب کرده است که با تخصیص به هنگام این اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی مصوب شورا، قابلیت اجرا کردن تعدادی از طرح‌ها را در سال جاری خواهیم داشت.