هزینه درآمد اموال مازاد دولتی در پروژه‌های نیمه‌کاره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اکبر بهنام جو در جلسه مولدسازی اموال مازاد دولتی تصریح کرد: درآمد حاصل از واگذاری اموال مازاد دولتی برای اجرای پروژه های نیمه کاره هزینه می شود. بخشی از این درآمد هم برای هزینه های جاری دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. لازم است دستگاهها وضعیت اموال مازاد خود را اعلام کنند تا پیگیریهای لازم در راستای اخذ مجوز انجام و تعیین تکلیف شود.

علیرضا نوروزی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به اخذ مجوز ۶۳ فقره از پرونده های اموال مازاد و غیرمنقول دولتی از وزیر اقتصاد و دارایی گفت: این پرونده ها وارد فرآیند تثبیت و تعیین کاربری شده است. تلاش می کنیم این اموال را با ارزش افزوده بیشتری تبدیل به نقد کنیم و این مبلغ برای کسری بودجه دولتی و تراز پایین تخصیص های استانی بهره برداری می شود. تا کنون ۱۰ مورد از این اموال به فروش رفته ، به طوری که درآمد حاصل از فروش این اموال ۲۰ میلیارد تومان شده است.

نوروزی تصریح کرد: با برگشت این مبلغ به استان ۵۰ درصد از آن صرف پروژه های نیمه تمام عمرانی دستگاههای اجرایی استان که در فروش اموال مازاد مشارکت داشته اند،می شود. مابقی هم صرف هزینه های جاری و جبران خدمات پرسنلی می شود.