انتقاد از عدم اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری بابل

عضو شورای اسلامی شهر بابل از عدم اجرای آرای کمیسیون ماده صد این شهرداری انتقاد کرد و گفت: اجرای به موقع آرای قطعی کمیسیون ماده صد امری مهم و حائز اهمیت در راستای کاهش تخلفات ساختمانی خواهد بود.

به نقل از ایمنا، حسین بیژنی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابل اظهار کرد: عدم اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده صد و مشمول زمان کردن این آرا باعث می‌شود نه تنها تخلفات کاهش نیابد، بلکه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اجرای به موقع آرای قطعی کمیسیون ماده صد امری مهم و حائز اهمیت در راستای کاهش تخلفات ساختمانی خواهد بود. عضو شورای اسلامی شهر بابل با اشاره به اینکه متأسفانه همچنان شنیده می‌شود زباله شهر همجوار و یکی از روستاهای شهرستان به صورت مخفیانه در سکوی زباله شهر بابل تخلیه می‌شود، تصریح کرد: انتظار می‌رود سرپرست شهرداری و مدیران مربوطه موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه برخورد نامناسب برخی از پیمانکاران با کارگران خدماتی علیرغم تذکرات قبلی ادامه داشته که باید مدنظر مدیران شهرداری جهت جلوگیری تضییع حقوق کارگران قرار گیرد، گفت: اختیارات قانونی شورای سازمان و هیئت مدیره سازمان‌های تابعه شهرداری کم رنگ شده و در اختیار معاونت‌های مربوطه شهرداری قرار گرفته است که این امر سبب خلل در ارائه خدمات سازمان‌ها شده و باید بر اساس اساسنامه‌های مورد تأیید وزارت کشور از ظرفیت‌های قانونی شورای سازمان و هیئت مدیره سازمان‌ها در راستای بهبود ارائه خدمات و پیشبرد اهداف سازمان استفاده شود.