دوچرخه سواری در هلسینکی با همکاری پلیس افزایش می یابد

پلیس هلسینکی فنلاند با همکاری مقامات شهری، کلاس‌های آموزش رایگان دوچرخه سواری را برای شهروندان برگزار می‌کند.


به نقل از ایمنا، هلسینکی که تاکنون اقدامات زیادی را برای ترویج دوچرخه سواری در سطح شهر انجام داده است درصدد تبدیل شدن به یکی از شهرهای دوستدار دوچرخه جهان است.

یکی از برنامه‌های حمایتی دوچرخه سواری در این شهر آموزش رایگان به تمام شهروندان است که بر اساس آن دوچرخه سواران می‌آموزند که چگونه در خیابان‌های اصلی سطح شهر و در بین سایر اتومبیل‌ها به طور ایمن حرکت کنند تا برای خود و سایرین خطرآفرین نباشند.

مسئولان شهر با همکاری انجمن دوچرخه سواری شهر ۵۰ کلاس آموزشی را برنامه‌ریزی کردند که مربیان در آن‌ها روش و مکان راندن بی خطر دوچرخه را در میان اتومبیل‌ها آموزش می‌دهند و همچنین مکان‌های ممنوعه را برای دوچرخه سواری را نیز برای شهروندان تعیین می‌کنند.

 رئیس پلیس هلسینکی با تشویق تمام شهروندان به حضور در این کلاس‌ها، پاندمی کرونا را عاملی برای افزایش تمایل مردم به دوچرخه سواری در این شهر عنوان کرده است چراکه شهروندان تمایل دارند به تنهایی و در مسیرهای جداسازی شده تردد کنند تا کمترین برخورد فیزیکی را با سایر افراد داشته باشند.

در حال حاضر مهم‌ترین طرح حمایت از دوچرخه سواری در هلسینکی افزایش خطوط استاندار است که یکی از برجسته‌ترین اقدامات در راستای این طرح، اجرای پروژه ۱۰۰ کیلومتری مسیر دوچرخه است که تاکنون ۱۱ کیلومتر آن احداث شده است؛ مسئولان قصد دارند که طول این مسیرها را حتی تا ۱۳۰ کیلومتر نیز افزایش دهند.

جابجایی‌های مبتنی بر دوچرخه در هلسینکی اکنون ۱۱ درصد گزارش شده است که با افزایش خطوط دوچرخه و تا سال ۲۰۳۵ انتظار بر دو برابر شدن آن می‌رود. علاوه بر این، هلسینکی با ایجاد ۱۰۰۰ پارکینگ نقطه‌ای برای دوچرخه‌ها، سعی در کسب رتبه سوم شهر دوستدار دوچرخه پس از آمستردام و کپنهاگ است.