آزمون مکاتبه ای دهیاران در ۴ استان دیگر برگزار شد

رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی گفت: در راستای بهبود فرآیند آموزش شهرداریها و دهیاریهای کشور و بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی به منظور توسعه و تعمیم آموزش همه جانبه و مکمل روش های حضوری از برگزاری هفتمین آزمون مکاتبه ای دهیاران استان های کرمانشاه، زنجان، یزد، بوشهر، گیلان، در دی و بهمن ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور زیارتی نصرآبادی با بیان این مطلب گفت: به منظور تحقق وظایف و ماموریت های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و در راستای بهره گیری از ظرفیتهای موجود برای ارتقاء سطح دانش شغلی و علمی کارکنان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی، امسال هم همانند سال های گذشته اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری آزمون های مکاتبه ای دهیاران با همکاری دفاتر امور روستایی و شوراهای اسلامی کشور نموده است.

زیارتی نصرآبادی در ادامه گفت: در این روش آموزش که به شکل خود آموز انجام می شود فراگیران در محدوده زمانی و مکانی معین و سرفصل های تعیین شده از سوی این مرکز به همراه دستور العمل آموزش مکاتبه ای دهیاری های کشور اقدام به مطالعه محتواهای تخصصی نموده و در پایان آزمون نهایی با نظارت مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی انجام می شود.
زیارتی نصر آبادی افزود: طبق نیازسنجی صورت گرفته از استانداریها و همکاری معاونت امور دهیاریها، کارکنان دهیاری ها در بازه زمانی مشخص سرفصل های آموزشی مشتمل بر اصول و مبانی مدیریت پسماند روستایی، اراضی روستایی و ساخت و سازروستایی، مدیریت بحران، گردشگری روستایی و حفظ میراث فرهنگی، آشنایی با وظایف ، تشکیلات وجایگاه دهیاری ها، امور مالی دهیاری ها، اقتصاد روستایی را مطالعه نموده و در پایان آزمون نهایی صورت می پذیرد.
وی اضافه کرد: تاکنون 8 استان هفتمین آزمون مکاتبه ای را در سال جاری برگزار کرده اند و در آزمون استان های کرمانشاه، زنجان، یزد، بوشهر، گیلان در مجموع
3 هزارو 217 نفر در آزمون شرکت نموده اند و با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته سایر استانها نیز تا پایان سال جاری آزمون نهایی مکاتبه ای را برگزار خواهند نمود.