ارائه الکترونیکی خدمات در دستگاه‌های اجرایی اردبیل 

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: با هدف کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت الکترونیکی شدن خدمات در پنج دستگاه اجرایی استان به عنوان پایلوت احصا و عملیاتی می‌شود.

به گزارش ایرنا، یعثوب نژادمحمد در جلسه اصلاح فرآیند کاری در دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا افزود: تامین اجتماعی، بنیاد مسکن، شهرداری، دانشگاه محقق اردبیلی و بانک کشاورزی در این راستا به عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند و اقدامات اولیه در راستای شناسایی و الکترونیکی کردن خدمات خود را عملیاتی می‌کنند.

وی بیان کرد: این ادارات و دستگاه‌ها در هفته جاری نسبت به احصا فرآیند خدمات ارائه شده اقدام و راهکارهای لازم برای ارائه خدمات به صورت حضوری، کاهش فرآیندها، برون سپاری و سامانه‌ای را استخراج خواهند کرد. همزمان با الکترونیکی کردن خدمات باید روش‌های ارائه خدمات به صورت غیرحضوری به مردم نیز اطلاع‌رسانی شده تا از میزان مراجعات مردم کاسته شود.

معاون استاندار اردبیل بر حذف فرآیندهای غیرضروری در ارائه خدمات تاکید کرد و خواستار بررسی فرآیندهای خدمات ارائه شده در زمینه‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با هدف کاهش مراجعات حضوری شد.

در این جلسه مدیران دستگاه‌های مربوطه با اشاره به برخی از خدمات ارائه شده به صورت سامانه‌ای، به ذکر معایب و مزایای خدمات غیرحضوری پرداخته و خواستار تامین زیرساخت‌های لازم و اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص استفاده از خدمات غیرضروری شدند.