حضور شهرداری یزد در نمایشگاه مجازی پژوهش، فن آوری و فن بازار

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از حضور شهرداری یزد در اولین نمایشگاه مجازی دستاورد های پژوهشی، فن آوری یزد به مناسبت هفته پژوهش و فن آوری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد – مجید بیکی از حضور شهرداری یزد در نمایشگاه مجازی پژوهش، فناوری و فن بازار یزد خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، شهرداری یزد در حوزه های مطالعات، پژوهش و شهر هوشمند اقدام به ارائه گوشه ای از دستاوردهای خود از جمله "سامانه سهیم" و "سامانه شهروند سپاری" کرده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد افزود: در این نمایشگاه همچنین در حوزه آموزش و نوسازی و تحول سازمانی، دو سامانه نظام بررسی و پذیرش پیشنهادات و سامانه پایان نامه دانشجویی ارائه شده است.

لازم به ذکر است که این نمایشگاه مجازی در راستای ارائه دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی شرکت ها، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی به صورت مجازی برپا گردیده و شهروندان می توانند از غرفه های شهرداری یزد به آدرس اینترنتی http://www.yazdtechshow.com بازدید نمایند.