شبکه فیبر نوری برای تبریز هوشمند

در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز لایحه شهرداری تبریز مبنی بر صدور مجوز حفاری برای ایجاد بستر فیبر نوری در قالب اعتبارات بودجه مصوب سال‌جاری و همچنین اصلاح تبصره ۸۵ از تبصره‌های دائمی بودجه مصوب سال ۹۹ و تجویز انعقاد قرارداد با موسسات عاشورا برای اجرای طرح حفاظت و توسعه پارک بزرگ تبریز از محل قطعات شهرک طلائیه بررسی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، محمدباقر بهشتی، عضو شورای شهر تبریز در این جلسه در خصوص دستور دوم این جلسه که لایحه شهرداری تبریز مبنی بر صدور مجوز حفاری برای ایجاد بستر فیبر نوری در قالب اعتبارات بودجه مصوب سال‌جاری با قید یک فوریت بود گفت: طرح با حضور کارشناسان بررسی شده است. این قرارداد دو قسمت دارد، در یک قسمت مجوز حفاری به ایرانسل، به متراژ ۱۸۰ کیلومتر داده می‌شود و در قسمت دوم نیز حفاری بقیه ۲۲۰ کیلومتر برای اجرای شهر هوشمند با بررسی شرکت‌های fcp است.

شهرام دبیری، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این زمینه با اشاره به اینکه در کنار مجوز به ایرانسل برای حفاری، زیرساخت‌های ایجاد شهر هوشمند را مهیا می‌کنیم، گفت: ۱۸۰ کیلومتر توسط ایرانسل با ارائه یک داکت ۷ کاناله ایجاد خواهد شد و ۲۲۰ کیلومتر دیگر توسط شرکت‌های متخصص و مرتبط با این موضوع انجام می‌شود.

محمدباقر بهشتی در دستور اول این جلسه نیز که مربوط به بررسی لایحه شهرداری تبریز مبنی بر اصلاح تبصره ۸۵ از تبصره‌های دائمی بودجه مصوب سال ۹۹ و تجویز انعقاد قرارداد با موسسات عاشورا برای اجرای طرح حفاظت و توسعه پارک بزرگ تبریز از محل قطعات شهرک طلائیه با قید ضرورت یک فوریت بود، گفت: این لایحه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد و لایحه شهرداری به این شکل است که این تبصره استناد کرده که به شهرداری اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی احداث و توسعه پارک بزرگ پس از اخذ مجوزهای قانونی تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال اقدام کند. وی با اشاره به اینکه ما یک برنامه پنج ساله تهیه کردیم، گفت: به استناد این برنامه اهداف کمی بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.

بهشتی گفت: براساس این برنامه در سال‌های آینده می‌توانیم این لایحه را محقق کنیم و بدون این موارد بیش از سقف بودجه هیچ مبلغی قابل افزایش نیست. این قرارداد باید به مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بسته می‌شد، نه ۲ هزار میلیارد ریال و باید به این نکته نیز توجه کرد که امسال بودجه سقف مشخصی دارد و نمی‌توان در آن تغییر ایجاد کرد، مگر اینکه در شاخص‌های کمی برنامه به این موضوع اشاره می‌شد تا معضل به راحتی حل شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید این موضوع به استناد کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون عمران آنالیز شود و شورای شهر به استناد برنامه پنج ساله این موضوع را تایید کند و پیمانکار نیز در قالب آیین‌نامه مالی تعیین شود.