رشد ساخت و سازها در منطقه ۱۰ اصفهان

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: ساخت و ساز طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در این منطقه ۳۰ درصد رشد یافته است. در شش ماهه نخست سال گذشته تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در این منطقه ۲۵۸ فقره بوده که این تعداد در نیمه نخست سال جاری به عدد ۳۴۰ پروانه افزایش یافته است. 

وی ادامه داد: ۲۰۰ میلیارد ریال پروژه شاخص شهری در این منطقه اجرا میشود. ۲۳۰ میلیارد ریال پروژه مهم منطقه‌ای، ۱۲۰ میلیارد ریال پروژه منطقه‌ای و ۲۲۰ میلیارد ریال سایر پروژه‌های عمرانی در منطقه ۱۰ در سال جاری اجرا می‌شود. بودجه منطقه ۱۰ در سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۱۱۰ میلیارد تومانی سال گذشته ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی افزایش یافته است. در حال حاضر سه هتل در این منطقه در حال احداث است و امیدواریم با فضای ایجاد شده «گردشگران» منطقه ۱۰ را یک منطقه گردشگر پذیر بدانند.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از افزایش ۴۰۰ درصدی پروژه‌های سرمایه گذاری منطقه ۱۰ در سال گذشته خبر داد و با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای مشارکت سرمایه گذران در منطقه ۱۰ گفت: با توجه به اینکه منطقه در مجاورت اتوبان شهید آقابابایی، بزرگراه چمران و اردستانی قرار گرفته فرصت خوبی برای سرمایه گذاران است تا برای اجرای پروژه‌های شاخص سرمایه گذاری کنند.

شهبازی تصریح کرد: علی رغم وجود اراضی متعدد کشاورزی در این منطقه، به دنبال تغییر کاربری اراضی نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با ارزش آفرینی، این ظرفیت‌ها در حوزه ترویج گلخانه گیاهان دارویی و سایر فعالیت‌های مرتبط استفاده شود. با نگاه حاکم در شهرداری در زمینه مشارکت با سرمایه گذاران برای اجرای پروژه‌های مختلف شاهد توجه ویژه سرمایه گذاران در حوزه اقتصاد شهری باشیم.