550 میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای پروژه های عمرانی در ارومیه

قائم مقام شهردار ارومیه گفت: طی 9 ماهه سال جاری، 550 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر صرف شده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ غلام رضا عدل دوست صبح امروز با حضور در برنامه زنده رادیویی شهریمیز بیان کرد: طی9 ماه سال جاری، 374 هزارو 328 متر مربع زیر سازی، 30 هزار متر مربع پیاده رو سازی و 30 کیلومتر جدول گذاری در سطح مناطق 5 گانه شهر ارومیه انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین 107 هزار و 410 تن آسفالت از طریق سازمان عمران، معاونت فنی و عمرانی و بخش خصوصی در سطح شهر توزیع شده است که با این میزان توزیع، 775 هزار و 687 متر مربع از معابر آسفالت و مرمت شده است .

عدل دوست در ادامه با اشاره به پروژه کمربندی دوم به طول 42 کیلومتر و عرض 100 متر با 23 تقاطع غیر هم سطح، عنوان کرد: این پروژه جزو پروژه های فاخر در شمال غرب کشور بوده که در حال حاضر فاز اول آن از 55 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. برآورد اولیه برای اتمام پروژه کمربندی دوم شهر یک هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است .
قائم مقام شهردار ارومیه با بیان اینکه قطعه اول کمربندی دوم به طول 7/5 کیلومتر با 5 تقاطع غیر هم سطح در حال اجرا است، بیان کرد: این قطعه در حال حاضر از 45 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و در حدود 40 میلیارد تومان اعتبار برای آن صرف شده است.

وی با اشاره به تقاطع چهارسطحه آذربایجان، عنوان کرد: فاز اول و دوم پروژه با صرف اعتبار 100 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. در حال حاضر کل پروژه تقاطع غیر هم سطح آذربایجان از 78 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و امید است در شش ماه اول 1400 گشایش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه فضای سبز از اولویت های مدیریت شهری است، عنوان کرد: در برنامه بلند مدت مدیریت شهری بر ارتقاء سرانه فضای سبز شهر به میزان 15 متر مربع تاکید شده است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار ارومیه با بیان اینکه طی 9 ماهه سال جاری، 205 هزار متر مربع فضای سبز در سطح شهر توسعه یافته است، بیان کرد: در حال حاضر میزان فضای سبز در سطح شهر ارومیه، 9 میلیون و 332 هزار متر مربع است.

به گفته وی بر اساس جمیعت شهری، در حال حاضر سرانه فضای سبز سطح شهر 5/11 متر است که این سرانه در سال 90 و 91 در حدود 5 الی 6 متر مربع بود که اکنون این سرانه دو برابر نسبت به گذشته افزایش یافته است .

قائم مقام شهردار ارومیه با اشاره به آبیاری نوین و هوشمند در فضای سبز ارومیه، عنوان کرد: آبیاری نوین در فضای سبز از اهمیت زیادی برخوردار است که ابیاری سنتی فضای سبز در گذشته هدر رفت آب را رقم می زد.

وی با بیان اینکه در 9 ماه سال جاری، 5 هزار 171 متر مربع ابیاری قطره ای در فضای سبز به بهره برداری رسیده است ، عنوان کرد: در گذشته و به روش ابیاری سنتی، 121هزار متر مکعب آب در فضای سبز استفاه می شد که این میزان در حال حاضر با بکارگیری ابیاری قطره ای به 43 هزار متر مکعب رسیده است که 78 هزار متر مکعب در مصرف آب صرف جویی شده است .

به گفته عدل دوست در حال حاضر 8هزار و 750 متر مربع آبیاری قطره ای در حال اجرا و 33 هزارو 870 متر مربع نیز در حال اتمام است که با تحقق این مهم در حدود 141 هزار و 771 متر مکعب طی هر سال در مصرف آب صرفه جویی می شود. طی 9 ماهه سال جاری، 550 میلیارد تمان اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر صرف شده است.